Work and Travel

Work and travel yalnız tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş programdır. Bu program vaxtını həm gəzib həm öyrənmək həm də ishləmək istəyənlər üçün uyğundur. Program boyunca siz Amerikada, Türkiyədə və İspaniyada müxtəlif kompaniyalarda işləmək ve eyni zamanda orani gəzərək kəşf etmək imkanı əldə edirsiz. Ən əsas tələblərdən biridə ingilis dilidir.Bu eyni zamanda sizin Cv üçün gözəl referansdir.